ROCBINDA, farebné povrchy ciest s výrazne protišmykovými vlastnosťami

Rocbinda ™ je systém cestných povrchov s medzinárodnou povesťou pre kvalitu, spoľahlivosť a odolnosť v zmysle znižovania nebezpečenstva na priechodoch pre chodcov a nehodových úsekoch.

Spoločnosť CBP s.r.o. je výhradným zástupcom tohto systému pre Slovenskú republiku.

Kontaktujte nás

O ROCBINDE

Systém zabezpečuje skrátenie brzdnej dráhy vozidla na mokrej ceste až o 33%, na suchej ešte výrazne viac v závislosti od podmienok.

Je vhodný na všetky nebezpečné úseky ciest, kde je potrebné zabezpečiť zvýšené brzdné účinky vozidiel (úseky so zvýšeným sklonom, oblúky, príjazdy ku križovatkám, prechody pre chodcov, zjazdy z diaľnic, ale aj cyklotrasy, nadchody a podchody so šikmou plošinou, a pod.)

Systém sa aplikuje na živičné, asfaltové a betónové povrchy kombináciou špeciálneho náteru a kvalitného kameniva, ktorý využíva polyuretan-kaučukovú technológiu na zabezpečenie odolnosti a flexibility povrchu.

 • Výrazne zvyšuje protišmykové vlastnosti povrchu vozoviek
 • Zvyšuje brzdné účinky vozidla skrátením brzdnej dráhy
 • Jeho využitím dochádza k výraznému zníženiu dopravných nehôd (prieskum z Veľkej Británie preukázal zníženie počtu nehôd za mokra až o 67% a všetkých nehôd o 31%)
 • Systém Rocbinda zvyšuje bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky a opticky varuje vodičov na nebezpečných úsekoch
 • Minimálna životnosť povrchu je 6-10 rokov pri veľmi vysokom zaťažení až 3500 nákladných automobilov denne v jednom smere
 • Je odolný proti olejom, nafte a ostatným ropným produktom, rovnako aj proti zimným posypom
 • Povrch pôsobí ako vode odolná vrstva, ktorá zároveň predlžuje životnosť podkladového povrchu

Brzdná dráha vozidla za mokra pri 50km/h

33,00 m
m
23,00 m
10.0


Brzdná dráha vozidla za mokra pri 60km/h

45,00 m
m
31,50 m
13.5

Možnosti použitia a vlastnosti

Systém ROCBINDA je vhodný na všetky nebezpečné úseky na cestách, kde je potrebné zvýšiť brzdné účinky vozidiel a zlepšiť protišmykové vlastnosti povrchu cesty. Okrem toho sa výborne osvedčil na mostoch, lávkach, rampách, schodoch, v peších zónach, parkoch, jednoducho všade tam, kde je potreba drsných povrchov ako v zime, tak celoročne.

Cesty a diaľnice

 • Nebezpečné oblúky
 • Nebezpečné sklonové úseky
 • Pásy pre autobusy a električky
 • Kruhové objazdy
 • Nebezpečné mosty a lávky
 • Zjazdy z diaľnic a vjazdy do tunelov

Chodci a cyklisti

 • Rampy a schody v zónach pre peších aj cyklistov
 • Priechody pre chodcov
 • Nadchody a podchody
 • Cyklotrasy

Farebné plochy

 • Parkovacie miesta
 • Miesta pre invalidov
 • Plochy s logom
 • Vyhradené miesta

Firmy

 • Príjazdove plošiny
 • Rampy
 • Vrátnice
 • Vymedzené plochy
 • Značenia

Test Rocbindy

Porovnanie brzdnej dráhy dvoch vozidiel

Systém Rocbinda ...

Systém Rocbinda môže byť využitý v spojení s mnohými druhmi kameniva, ako v prírodných farbách tak aj predpigmentovaných, čím ponúka širokú škálu farebných povrchov. 

Systém Rocbinda je v kombinácii s rôznym prírodným kamenivom s nižšou hodnotou protišmykových vlastností vhodný tiež na použitie ako dekoratívny povrch.

Systém Rocbinda pôsobí ako vode nepriepustná vrstva a tým zvyšuje životnosť už existujúceho povrchu.

Systém Rocbinda je úspešne využívaný vo vyspelých krajinách celého sveta.

Keď o systéme Rocbinda píšu médiá

Máte otázky? Napíšte nám

+421 948 655 979
+421 907 326 290

office@cbp.sk
cbpsro@gmail.com

Hviezdoslavova 548
908 41 Šaštín-Stráže, Slovensko